Valley stars


20130430-210351.jpg


Comments (2)

  1. پیمان کشاورز

    سلام جناب نفیسی
    بدون شک اگر نام دره ستارگان در پایین عکس نبود گمان می کردم در حال مشاهده یک تصویر از جهانی انتزاعی در ورای تخیلات مولف هستم.این عکس از آن دست تصاویر قایم به ذاتی است که در آن عکاس نقش کاشفی را بازی می کند که همچون ملکیادس پیر در صد سال تنهایی جهانی دیگرگون را به ساکنان ماکوندو نشان می دهد و ما ساکنین این دهکده خوشحال و انگشت به دهان از وجود چنین سرزمین های بکری در اطرافمان تنها مبهوت اتمسفر موجود در آن میشویم. لذتی که از دیدن این عکس بردم مرا ناچار می کند تا دره ستارگان را از نزدیک ببینم و افسوس بخورم که چرا در سفر به قشم خود را ازدیدن این مکان بکر محروم کردم.

    Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.